Hlavní strana Zakavkazsko.cz Zájezdy do Gruzie a Arménie - hlavní strana. Zakavkazsko.cz
    Zájezdy     Individuální cesty  Fotogalerie    Novinky    Kontakt
ZÁJEZDY
 PŘEHLED ZÁJEZDŮ
   - Všechny země
   - Gruzie
   - Arménie
   - Turecko

Zájezdy do zemí

OMÁN
SOKOTRA
KAPVERDY
ETIOPIE
BARMA

www.jemen.cz
 PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD
 Jak se přihlásit
 Smlouva o zájezdu
 Všeobecné podmínky
 Pojištění CK
 Cestovní pojištění
 Připojištění covid 19
 Ochrana os. údajů
 INFO K ZÁJEZDŮM
 Typy zájezdů
 Náročnost zájezdů
 Slevy a ceny
 Letenky
 Místní doprava
 Ubytování
 Stravování
 Víza
 Proč s námi

   PŘIPOJIŠTĚNÍ KARANTÉNY (PRO PŘÍPAD COVID-19 či JINÉ PANDEMIE)

CO KRYJE ZÁKLADNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ OD UNIQA POJIŠŤOVNY?
1) Případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraniči s případnými omezeními s odkazem na "semafor" a doporučení MZV
2) Storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie (K5SZ, K10SZ).


ROZSAH PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE / EPIDEMIE (TARIF P A P50)

a) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény: - v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraniči – preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem. Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraniči z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.

b) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – karanténa v souvislosti s nákazou klienta – preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem. Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.
Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.

c) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak) - rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

d) Při tarifu P50 rozšíření pojištění stornovacích poplatků – resp. 50% plnění náhrady dovolené v případě karantény na zájezdu.
Pojistitel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit prodej připojištění s označením tarifu P/P50. Pojištění v tarifu P/P50 prodané po oznámení ukončení pojistitelem pojistníkovi nevznikne.

Pojištění v tarifu P/P50 je možné uzavřít pouze jako doplňkové pojištění k tarifu cestovního pojištění obsahující léčebné výlohy a pojištění storno poplatků.

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ - TARIF P:
Zóna Náklady na ubytování Náklady na náhradní dopravu Sazba/den/os.
Evropa 10 000 Kč 10 000 Kč 26 Kč/den
Svět 50 000 Kč 50 000 Kč 125 Kč/den

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ - TARIF P50 + ROZŠÍŘENÍ NÁHRADY DOVOLENÉ (50%):
Zóna Náklady na ubytování Náklady na náhradní dopravu Sazba/den/os.
Evropa 10 000 Kč 10 000 Kč 42 Kč/den
Svět 50 000 Kč 50 000 Kč 141 Kč/den

Zároveň však kumulovaný limit max. 50 000 Kč/osoba


PŘIPOJIŠTĚNÍ KARANTÉNY - možnosti kombinace pojištění - příklad
Klient jede na zájezd do Peru, 10 dní, pojištění není v ceně, cena zájezdu 80 000 Kč.

Základní pojištění:
1. Cestovní pojištění K5Z - 10*51 Kč = 510 Kč (připojištění karantény nelze objednat)
2. Kombinace se stornem K5SZ (krytí 5 milionů) - 10*51 Kč + 2,2 % z 80 000 Kč = 2270 Kč
3. Kombinace se stornem K10SZ (krytí 10 milionů) - 10*69 Kč + 2,2 % z 80 000 Kč = 2450 Kč

Plus připojištění karantény – zde jsou na výběr dvě možnosti (třetí varianta je pro K10SZ):
  • Připojištění karantény – varianta P (svět) krytí 50 000 Kč/50 000 Kč za cenu 125 Kč * 10 dní = 1250 Kč
  • připojištění karantény – varianta P50 (svět) krytí 50 000 Kč/50 000 Kč + 50% náhrada dovolené za cenu 141 Kč * 10 dní = 1410 Kč

  • Pouze pro K10SZ – připojištění karantény – varianta P50 (svět) krytí 50 000 Kč/ 50 000 Kč + 50% náhrada dovolené za cenu 141 Kč * 10 dní = 1410 KčAktualizace: květen 2021RNDr. Pavel Kumpán - Geos travel, cestovní kancelář
Voroněžská 20, Praha 10, www.zakavkazsko.cz, www.jemen.cz, info@jemen.cz
 266713032